MarketingVision-kasvuohjelma

Rakenna kasvumarkkinoinnin ja myynnin yhteispeli koko yritykseen

Mikä MarketingVision?

Yrityksen avainhenkilöillä on oltava yhteinen käsitys siitä, mitä tavoitellaan ja mistä kasvu sekä tulos haetaan. Meille markkinointi on sitä miten asiakkaita hankitaan ja pidetään – myös hankalina aikoina. Tähän tarvitaan lähes kaikkia toimintoja. Kun yrityksen tavoitteet, kilpailuetu sekä markkinoinnin johtamisen malli on kirkas kaikille, alkaa yhteispeli toimia eikä energiaa kulu turhaan.

MarketingVision on inhimillisen tehokas, markkinoinnin johtamiseen pureutuva kasvuohjelma johtoryhmälle ja avainhenkilöille. Sparraamme tekemään oikeita markkinointipäätöksiä sekä johtamaan niiden toteutusta kohti kasvutavoitteita. Varmistamme, että yrityksellänne on toimiva malli markkinoinnin sekä myynnin toteuttamiseen ja valmiudet onnistua myös muuttuvissa liiketoimintatilanteissa. Vahvasti osallistava sparraus tarjoaa yrityksen vahvuuksista ponnistavat työkalut, käytännön keinot sekä osaamisen tuen strategisten päätösten tekoon, markkinoinnin johtamiseen ja toiminnan juurruttamiseen yrityksen sisällä ja ulkona.

Kenelle kasvuohjelma on tarkoitettu

Kasvuohjelma sopii yrityksille, jotka haluavat tehostaa kasvua markkinoinnilla ja avainhenkilöiden yhteispelillä. Se sopii uudistamaan markkinoinin ja myynnin toimintatapoja, etenkin markkinatilanteen muutoksessa. Jos haluatte tehdä selkeää, tavoitteiden kautta johdettua, vaikuttavaa ja mitattavaa markkinointia, MarketingVision on juuri teille. Kasvuohjelman sisältö ja toteutustavat räätälöidään vastaamaan yrityksen tarpeita ja painopiste voi olla joko sisäisen tai ulkoisen markkinoinnin johtamisessa.

Tätä on luvassa

1. Teillä on varattu aika, työkalut ja tuki yrityksenne kannalta olennaisiin markkinoinnin päätöksiin. Rakennatte yhdessä niihin perustuvan markkinoinnin ja myynnin johtamisen dokumentoidun mallin.
2. Varmistatte yhteisen vision ja kilpailuedun, johon niin henkilökunta kuin asiakkaatkin sitoutuvat.
3. Selkeytätte markkinoinnin ja myynnin tavoitteita, johtamista, suunnittelua ja mittaamista, etenkin jos toimintaympäristön muutos vaatii uudistumista.
4. Laajennatte markkinointiajattelua ja kasvun hakemisen nälkää yli toimintorajojen ja varmistatte johtoryhmä + avainhenkilöiden yhteispeliä yrityksen menestymiseksi.

Yrityksen tarpeista riippuen varmistatte myös toimenpiteet tuloksellisen markkinointiviestinnän tekemiseen ja oikeisiin kohdistuksiin TAI autatte henkilökuntaa löytämään uusia, brändin rakentumista tukevia toimenpiteitä sekä käännätte ihmisten muutosvastarintaa sitoutumiseksi ja yhteen suuntaan toimimiseksi.

Kasvuohjelma toteutetaan yrityskohtaisesti räätälöitynä joko 4 iltapäivän workshopina tai 2,5 päivän tehokkaana ja elämyksellisenä Bootcampina.
Ohjelman hinta on 8500 € + alv 24 % ja siinä voi olla mukana 3-10 avainhenkilöä yrityksestä.

Kasvuohjelman teemat

Visio, kilpailuetu ja kasvun kartta

Mikä tekemisessänne on ainutlaatuisen arvokasta? Miten tuoda kilpailuetu näkyviin tai uudistaa se ennennäkemättömällä tavalla koko yrityksen toiminnassa? Mikä antaa merkityksellisyyttä niin työntekijöille kuin asiakkaille? Miten rakennamme kasvun kartan?

Asiakasvalinnat ja asiakasymmärrys

Keitä asiakkaita haluamme lisää? Mikä heihin vetoaa ja miten saamme heidät? Miten pidämme olemassaolevat asiakkaat? Mikä vaikuttaa asiakkaisiimme ja keiden kanssa kilpailemme? Mitkä markkinoinnin tavoitteet asetamme ja millä kanavilla tavoitamme ne ketkä haluamme?

Markkinoinnin johtamisen malli

Millainen on kasvumarkkinoijan mielenmalli ja miksi sitä tarvitsevat lähes kaikki? Miten myynti ja markkinointi pelaavat yhteen maaliin? Mikä meillä olennaista kasvumarkkinoinnin johtamisessa? Millainen kasvumarkkinoinnin johtamisen malli meille rakentuu? Miten ihmiset otetaan tekemiseen mukaan?

Sisäistä vai ulkoista – markkinoinnin käytännön suunnittelu

ULKOINEN MARKKINOINTI:
Tavoitteellisuus, vaikuttavuus ja tuloksellisuus – miten kirkastat markkinoinnin strategiset tavoitteet tekemiseksi tuloskortin avulla? Tavoitteet, toimenpiteet, seuranta ja mittarit.

TAI

SISÄINEN MARKKINOINTI:
Miten sisäinen viestintä rakentaa yrityskulttuuria ja yrityskulttuuri brändiä? Miten tunnistat asiakaskokemukseen vaikuttavat yrityksen sisäiset tekijät ja varmistat onnistumista sisäisen viestinnän keinoin?

Valmentajat käytössäsi

Teemu Kankainen

Vajaan 20 vuoden työ- ja valmentajauran aikana Teemu on valmentanut satoja yrityksiä ja tiimejä erinomaisilla arvosanoilla ja tuloksilla. Teemu hälventää usvapilvet markkinoinnin strategisista peruskivistä kuten tavoitteista ja kilpailuedusta – ja auttaa viemään ne uusiin ulottuvuuksiin.

Riikka Ahmaniemi

Monipuolisen organisaatiokehittämisen taustan omaava Riikka on tottunut etsimään uutta suuntaa niin sisäisessä kuin ulkoisessakin viestinnässä. Palvelumuotoilusta ja organisaationkehittämisestä tutut perustyökalut varmistavat asiakaslähtöisyyttä myös muutosjohtamisessa.

Mikko Kalliola

20 vuoden markkinointikokemuksella Mikko on ollut mukana sadoissa myynnin ja markkinoinnin projekteissa, aina strategisesta suunnittelusta, käytännön toteutukseen. Häntä kiitellään omaperäisestä näkökulmasta, räjähtävästä energiasta, huumorista sekä tarinankerronnan taidoista.

Hanna-Riikka Ilkka

Laajan myynnin ja markkinoinnin kokemuksen omaavan Hanna-Riikan intohimona on auttaa ymmärtämään myynnin ja markkinoinnin yhteispeliä sekä kasvattaa markkinoinnin strategista merkitystä ja mitattavuutta yritysten johtoryhmissä.

Kysy lisää

Asiakkuusjohtaja

Satu Vainio

Puhelin

+3585676036

Sähköposti

satu.vainio@bang.fi

Kiinnostuitko?

Tutustu myös näihin

MarketingMind-valmennukset

Valmennuksen keskiössä olet sinä. Autamme raivaamaan mielestäsi kaikki ne asiat, jotka estävät sinua tekemästä vaikuttavaa markkinointia. Aiomme luoda niin selkeyttä kuin uusia ajatuksia markkinointiahdistusta ja -intoa yhtäaikaisesti puhkuvaan mieleesi. Vahvasti osallistava valmennus tähtää niin luovuuden ja oppimisen kehittämiseen kuin opitun jakamiseen ja juurruttamiseen työyhteisöissä.

Lue lisää

RespectArvostan-kilpailu

Ilmianna meille vuoden 2020 kasvuteot! Oletko uskaltanut ottaa harppauksia markkinoininssa? Nyt ei etsitä vuoden huipputekoja tai ison budjetin kampanjoita vaan ihmisiä, tiimejä ja yrityksiä, joilla on ollut rohkeus kehittyä, ottaa härkää sarvista ja puskea läpi kasvuun tähtääviä muutoksia. Anna tunnustusta niille, jotka sen ansaitsevat. Ilmoittaudu tai ilmoita ystäväsi mukaan!

Lue lisää

Tapahtumat

Lue lisää