Kasvuvoimaa, tukea ja valmennusta markkinointiarkeen ja osaamiseen

MarketingPeople on ammatillisen sparrauksen valmennusyhteisö kasvumarkkinoinnin tekijöille ja johtajille.

Kolme inhimillistä tapaa kehittyä markkinointiarjessa.

Tuemme markkinointi-ihmisiä, myyjiä, hr-ammattilaisia ja asiakaspalveluosaajia sekä tiimejä ja päättäjiä säilyttämään intohimonsa ja oppimaan uutta matkalla maailman parhaaksi markkinointikansaksi. Autamme taklaamaan markkinointiarjen haasteita yhteisön, työkalujen ja strategisen valmennuksen tuella.

Ajankohtaista

VuoroinVieraissa: Markkinointi on ennen kaikkea investointi.

Julkaistu 12.5.2020

Markkinointi on sitä, miten uusia asiakkaita saadaan ja miten asiakkaat pidetään. Ylivoimaisen tuotteen tai palvelun ohella markkinointi on siis yrityksen menestyksen perusta. Liiketoiminnan kasvattaminen edellyttää siis rahallista panostusta markkinointitoimenpiteiden suorittamiseen. Usein markkinointi kuitenkin nähdään vain myynnin tukitoimintona ja siihen sijoitetut rahat kulueränä, vaikka oikein suoritetut markkinointitoimenpiteet ovat teknologian kehittymisen myötä mitattavissa ja lisäävät yrityksen pääomaa. Pitäisikö meidän tästä syystä muuttaa ajattelutapaamme ja mieltää markkinointi ennen kaikkea investoinniksi?

……..

VuoroinVieraissa on sisältösarja, joka tuo ilmi suomalaisen markkinointiosaamisen ylittäen organisaatio-, tiimi- tai tittelirajat.Tässä osiossa annamme äänen MarketingPeople verkoston jäsenille, yhteistyökumppaneille, markkinoinnin faneille ja ystäville. Jos sinäkin haluat lainata meidän vieraskynää, niin jätä yhteydenotto etusivun lomakkeen kautta tai lähesty meitä maililla marketingpeople@bang.fi.

Kirjoittaja on Aava & Bang Oy:n liiketoimintajohtaja Katja Asikainen.
Alkuperäinen blogi luettavissa täältä.

……..

MARKKINOINTI YRITYKSEN YLLÄPITÄVÄNÄ VOIMANA

Yritys tarvitsee kassavirtaa pysyäkseen elossa, kasvaakseen ja kehittyäkseen. Tämä liiketoiminnan perusasia saa yritykset hankkimaan uusia asiakkaita ja pitämään huolta vanhoista. Markkinointi puolestaan on tätä yrityksen elämän virtaa ylläpitävä voima. Kuulostaa hyvin yksinkertaiselta, mutta silti yrittäjälle on usein perusteltava, miksi hänen tulisi tarkastella markkinointia sijoituksena yrityksen tulevaisuuteen. Etenkin pienissä ja keskisuurissa B2B-yrityksissä, tämä vertaus saattaa nostattaa toimitusjohtajan kulmakarvoja.

Usein tämä johtuu siitä, että etenkin B2B-yrityksissä, markkinoinnin vaikutus myynnissä näkyy suuremmalla viiveellä, kuin B2C-toimialalla. Esimerkiksi yrityksen verkkosivujen uudistusta ei välttämättä pidetä investointina, vaikka se voi olla yrityksen näkökulmasta rahallisesti merkittävä ja toteutetaan kokonaisvaltaisesti liiketoiminnan tavoitteiden mukaisesti. Sen sijaan ei ole varmastikaan olemassa yritystä, joka ei pitäisi uuden toimipisteen avaamista sijoituksena, joka tuottaa pitkäaikaista arvoa yrityksen tulokseen.

MARKKINOINTI INVESTOINTINA

Valitettavan usein suomalaisissa pk-yrityksissä markkinointia toteutetaan hyvin suppeana funktiona minimibudjetilla myynnin tukitoimintona. Tällöin markkinointia voi olla vaikeaa nähdä muuna kuin kulueränä. Tällöin markkinoinnin vertaaminen sijoitustoimintaan voisi tuntua suorastaan paradoksaaliselta. Miksi siis markkinointia pitäisi pitää investointina?

Kun markkinoinnista puhutaan investointina, on se ymmärrettävä ennen kaikkea arvon luomisena. Siis arvona, jonka asiakas kokee merkitykselliseksi. Merkitystä, joka kasvattaa tuotteen tai palvelun arvostusta ja lisää kysyntää. Tämän mekanismin avulla arvo maksaa itsensä takaisin. Investoinnin osalta on syytä muistaa, että se on sijoitus, joka jollain määritetyllä aikavälillä tuottaa enemmän, kuin mitä sen kustannus on ollut ja siten lisää yrityksen pääomaa. Toki jokainen meistä ymmärtää, että hyvin tehty sijoitus jatkaa kasvamistaan myös tilikauden jälkeenkin.

MARKKINOINNIN LINKITTÄMINEN LIIKETOIMINNAN STRATEGISIIN TAVOITTEISIIN

Liiketoiminnan kasvu edellyttää investointien tekemistä. Moni yrityksistä toteuttaa tätä kasvustrategiaansa yritysostoilla. Vastakohtana tälle pk-yrityksillä on valitettavan harvoin strategisen tason markkinointisuunnitelma, joka on yhteneväinen liiketoiminnan tavoitteiden kanssa sekä sen kaikki toimenpiteet ja työkalut tukevat mittauksia myöten näitä liiketoiminnalle asetettuja tavoitteita niin lyhyellä, kuin pitkälläkin aikavälillä. Sen sijaan investointisuunnitelmat ovat usein luonteeltaan strategisia ja pitkälle tulevaisuuteen suuntautuvia.

Miksei yrityksissä suunnitella ja toteuteta markkinointia samalla mentaliteetilla? Siis suunnitelmallisesti ja liiketoiminnan tavoitteisiin pohjautuen. Usein ymmärretään, että kasvun moottoriksi tarvitaan markkinointia, mutta sen kytkeminen liiketoimintaan koetaan haasteelliseksi. Ei siis ihme, että puhumme edelleen insinööreistä, jotka legendan mukaan luovat ensin tuotteen ja vasta tämän jälkeen alkavat miettiä sen kaupallistamista. Kun markkinointi nähdään investointina, linkittyy ajatus suoraan yrityksen liikevaihdon kasvuun, kannattavuuteen ja tuottavuuteen.

MARKKINOINTI-INVESTOINNIN MITTAAMINEN

Kun ajatellaan markkinointia investointina sekä sen vaikutusta liiketoimintaan, on myös hyvä miettiä investoinnin kannattavuutta. Yksinkertaisimmillaan kannattavuutta voidaan tarkastella liikevaihdon ja tuloksen kasvua seuraamalla. Tällöin kuitenkin syy-seuraussuhteen todentaminen voi olla vaikeaa. Usein pk-yrityksissä markkinoinnin brändin ja sen tunnettuuden eteen tekemän työn havaitseminen voi olla vaikeaa ja sen mittaaminen saatetaan myös kokea hankalaksi. Tähän on kuitenkin olemassa keinoja ja digitaalisessa maailmassa markkinoinnille löytyy mittareita kassikaupalla. Mittareiden osalta kannattaa pidättäytyä kohtuudessa ja valita niistä ainoastaan omalle liiketoiminnalle merkityksellisimmät. Pk-yrityksissä jo muutamalla tarkoin valitulla mittareilla voidaan markkinointi selkeästi linkittää liiketoiminnan tavoitteisiin.

BRÄNDI ON ERÄS YRITYKSEN TÄRKEIMMISTÄ AINEETTOMISTA PÄÄOMISTA

Nykyaikainen markkinointi pitkälti ryhmittyy asiakkaiden ympärille ja etenkin markkinointiviestinnän tavoitteena on auttaa asiakasta tämän ongelmien ratkaisemisessa. Teknologian ja internetin kehittymisen sekä sosiaalisen median ilmaantumisen myötä asiakkaiden valta on kasvanut. Mikä tarkoittaa sitä, että asiakkaat löytävät sekä valitsevat yritykset ja ihmiset, joiden kanssa he haluavat jatkaa keskustelua. Koska siis elämme suosittelun ja läpinäkyvyyden maailmassa on pelkkien lupausten aika, ilman lunastusta auttamatta ohitse. Siksi markkinoinnin yksi tärkeimmistä tehtävistä on lupaukset lunastavan brändin rakentaminen. Tällöin brändi voidaankin nähdä yritysten tärkeimpänä aineettomana pääomana patenttien lisäksi. Siksipä brändin systemaattinen rakentaminen, jos mikä, voikin olla suurin yrityksen menestykseen vaikuttava investointi.

Olethan huomannut meidän uuden yrityksellesi räätälöitävän markkinoinnin valmennuksen, joka auttaa johtoryhmää sitomaan markkinoinnin yrityksen strategisiin kasvutavoitteisiin? Tutustu lisää MarketingVision -valmennukseen ja lähde kehittämään yrityksesi markkinointia yhdessä kanssamme. Lisätietoja valmennuksesta saat täältä.

Kuinka tuotteistaa ilmaa?

Julkaistu 17.4.2020

ParempiPerjantai just sun kotona! ParempiPerjantai loikkaa verkkoon perjantaina 8.5. kello 12.00-15.00 ja vie sinutkin osaamisen kaupallistamisen äärelle. Kevään ParempiPerjantait on niputettu yhteen ja ne toteutetaan yli paikkakuntarajojen webinaarin muodossa perjantaina 8.5.

Nosta siis jalat ylös ja nauti uusimmasta tiedosta kun ParempiPerjantai TIETO: Kuinka tuotteistaa ilmaa – osaamisen kaupallistaminen valtaa sinunkin kotisi, etätoimistosi tai työpaikkasi! Tarjoamme asiantuntevaa ja innostavaa puhetta sekä napakat yhteiset keskusteluosuudet markkinoinnin uusimmista tuulista.

Markkinoijan työ ei ole vain tuotteista viestimistä, vaan toimivin markkinointi alkaa jo tuotteistusvaiheessa. Suomessa on huima määrä osaamista, vaan sen kaupallistamisessa meillä on vielä paljon kirittävää.

Tapahtuman tarjoaa MarketingPeoplen yhteistyökumppani Aava & Bang Oy ja tapahtuma on sinulle osallistujana maksuton! Paikkoja on rajoitetusti, joten varaa paikkasi heti täältä

Ilmoittauduttuasi saat sähköpostitse linkin etäyhteyteen lähempänä tapahtumapäivää. 

Iltapäivän aikana

ParempiPerjantai lähtee tekemään suomalaisista markkinointikansaa! Iltapäivän aikana käymme läpi osaamisen kaupallistamisen parhaat vinkit sekä tuotteistamme askel askeleelta valitsemaasi osaamista yhdessä rennon rivakalla otteella. Vaikka toimimme etänä, pidämme kiinni ParempiPerjantain otteesta. Luvassa siis rennon napakkaa menoa, kättä pidempää omaan työhön sekä yhdessä tekemistä hyvässä porukassa.

12:00 Tervetuloa mukaan! Mikko Kalliola johdattaa ilman tuotteistamisen kultaisiin oppeihin.
13:00 Sitten mennään! Napakka matkaansaattaminen ja osaamisen kaupallistamista käytännössä. Työskentelemme porukassa sekä pienen matkan itsenäisesti.
14:00 Pieni paussi. Ota kuppi kahvia tai teetä. 
14:20 Oppien äärellä. Mitä syntyi ja mitä opimme?
14:40 Miten tästä eteenpäin? Miten jatkat tuotteistamista päivän jälkeen? Miten viet opit käytäntöön?
15:00 Loppusanat. Etäyhteys loppuu, mutta ParempiPerjantai jatkuu juuri sinun suunnittelemallasi tavalla. 

Parhaiten valmistaudut päivään miettimällä jo hieman etukäteen, mitä osaamista haluat lähteä kaupallistamaan. Mitä vielä mietit? Varaa paikkasi ParempiPerjantaissa nyt klikkaamalla tästä!

Tiesithän, että myös kaverisi on tervetullut? 💗

Tiesithän, että MarketingPeople -verkosto on avoin kaikille markkinoinnin mielisille? Meidän matkaan hyppääminen ei edellytä työskentelyä markkinoinnin tehtävissä, sillä me tiedämme markkinoinnin koskettavan kaikkia, niin alan opiskelijoita, asiakaspalvelun ammattilaisia, HR-tehtävien taitureita sekä myynnin mestareita.
Vinkkaa siis tapahtumasta ja MarketingPeople -verkostosta kaverillesi, verkostoon pääsee liittymään täällä.

ParempiPerjantaita innolla odottaen, 
Koko MarketingPeople -tiimi

Psst. Olethan jo ottanut meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa?

Yhteispeli, jolla asiakkaita saadaan ja heidät pidetään.

Julkaistu 9.4.2020

Pelaatteko te selkeää yhteispeliä, jolla asiakkaita saadaan ja heidät pidetään? 

Meille markkinointi on sitä, miten asiakkaita hankitaan ja pidetään – myös hankalina aikoina. Tämä edellyttää, että yrityksen avainhenkilöillä on yhteinen käsitys siitä, mitä tavoitellaan ja mistä kasvu sekä tulos haetaan.
 
MarketingVision on täysin uudenlainen sekä inhimillisen tehokas markkinoinnin johtamiseen pureutuva räätälöity kasvuohjelma yrityksen johtoryhmälle ja avainhenkilöille.

Yrityskohtainen kasvuohjelma sopii yrityksille, jotka haluavat tehostaa kasvua markkinoinnilla sekä avainhenkilöiden yhteispelillä. Se sopii uudistamaan markkinoinnin ja myynnin toimintatapoja etenkin markkinatilanteen muutoksessa, kuten nyt Koronaviruspandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Mitä kasvuohjelmassa on luvassa? 

1. Varmistatte yrityksenne yhteisen vision ja kilpailuedun, johon niin henkilökunta kuin asiakkaatkin sitoutuvat.
2. Rakennatte tuellamme ketterästi markkinoinnin ja myynnin johtamisen dokumentoidun mallin.
3. Selkeytätte markkinoinnin ja myynnin tavoitteita, johtamista, suunnittelua sekä mittaamista. Tämä on avainroolissa etenkin silloin, jos toimintaympäristön muutos vaatii uudistumista.
4. Laajennatte markkinointiajattelua ja kasvun hakemisen nälkää yli toimintorajojen ja varmistatte johtoryhmän sekä avainhenkilöiden yhteispelillä yrityksen menestymisen.

MarketingVision-kasvuohjelma on uusin yrityskohtainen kasvun vauhdittamisen konseptimme. Uskallatteko lähteä meidän matkaan mukaan? Lue lisää täältä.  

ParempiPerjantai siirtyy!

Julkaistu 12.3.2020

Mitä olisi perjantai 13. päivä ilman epäonnea?

Epäonni kolahtaa nyt myös ParempiPerjantaihin, sillä virusriskien vuoksi ParempiPerjantai siirtyy toukokuun 8. päivään! 

Osallistujista moni on tuonut esille huolen tapahtumaan osallistumisesta vallitsevan virusriskin vuoksi sekä peruuttanut osallistumisen riskien välttämiseksi. Olemme seuranneet silmä tarkkana tilanteen kehittymistä ja päättäneet minimoida epäonnen mahdollisuudet epäonnen päivänä ja siirtää ParempiPerjantai -tapahtuman toukokuulle.

Tapahtuma siirtyy vähemmän epäonniseen ajankohtaan perjantaille 8.5. klo 13-17. Myös tuona päivänä juhlistamme epäonnistumisten kautta onnistumisia!

_

Perjantaina 8.5. klo 13-17 luvassa: ParempiPerjantai
Tie menestykseen käy kömmähdysten kautta – miten kääntää markkinoinnin epäonnistumiset onnistumisiksi?

Paikka: VillageWorks, Eteläesplanadi 2, kokoustila The Wall 6 krs.

Markkinoinnin maailmassa nostetaan esiin huikeita onnistumisia, luovia ideoita ja usein myös suomitaan pieleen menneitä markkinointitekoja. Harva menestyscase on kuitenkaan rakennettu kokonaan ilman epäonnistumisia. Tutkimustenkin mukaan sitkeys ja kyky oppia virheistä vaikuttavat menestykseen enemmän kuin lahjakkuus tai onnistuneet yksittäiset teot.

Siksi haluamme juhlistaa mokailua osana oppimista, koska turha virheiden pelko lamauttaa tekemisen ja vie luovuuden. Improteatterissa moka on lahja, jonka avulla tarinaan nousee uusia näkökulmia ja joka mahdollistaa tarinan nousun uudelle tasolle. Mokien pelko johtaa hajuttomuuteen ja mauttomuuteen. Uskalla kokeilla markkinoinnissa! ParempiPerjantaissa mietitään yhdessä, miten mahdolliset mokailut voidaan kääntää onnistumisiksi. Missä asioissa voi mokailla, minkä suhteen oltava supertarkka? Miten varmistat mokista oppimisen?

Päivän ohjelma

klo 12.45 Kahvitarjoilu

klo 13.00 Tervetuloa! Mehukkaita monia markkinoinnin maailmasta tarinoina – Teemu Kankainen, päävalmentaja, partner, Aava&Bang Oy

klo 13.30 Miten epäonnistumiset ovat rakentaneet menestystä yrittäjänä?  – Ilkka Lavas, sarjayrittäjä, City Digital toimitusjohtaja

Klo 14.40 Tauko

klo 14.50 Miten epäonnistumisista opitaan ja ne käännetään opeiksi? Miten johtaa pelkoa ja millainen on oppimista kannustava kulttuuri? Alustusten ja workshopien vuorottelua – Riikka Ahmaniemi, kasvuvalmentaja, Aava&Bang Oy

 17.00 Kotia kohti

Muistutamme tapahtumasta vielä lähempänä tapahtumapäivää, merkitsethän päivän kalenteriisi jo tässä vaiheessa ja ilmoittaudu mukaan täällä

Kiitos ymmärryksestä. Pysytään terveenä! 💗

Kaikki uutiset

Miksi MarketingPeople?

Maailma kehittyy ja muuttuu nopeasti. Liiketoiminta ja erityisesti markkinointi ovat joka toimialalla suuressa murroksessa, joten markkinoinnin pelisäännöt kirjoitetaankin vuosittain uusiksi. Markkinoijan mielenmallia tarvitsee jokainen. Kovassa kilpailussa asiakkaista pärjäävät ne, jotka kykenevät nopeimmin oppimaan ja omaksumaan uutta niin yksilö- kuin yritystasolla. Suurin kasvun este on meissä ihmisissä. Myynti- ja markkinointiosaamisen ja kokonaisuuden hallinnan puute on arkipäivää yrityksissä – tähän me teemme muutoksen yhteisön ja vertaisvalmentamisen avulla – yksi ihminen ja yritys kerrallaan.

Kuinka sen teemme?

Tarjoamme edellytykset markkinointiosaamisen vahvistamiseen yhteisöllisen oppimisen ja verkkovalmennuksen avulla. Vertaistuki ja oppiminen on kultaakin kalliimpaa. Toimintamme sydän on valmennusyhteisö, jossa kukaan ei jää yksin. Ylläpidämme digitaalista oppimisyhteisöä, työkalupankkia ja järjestämme osallistavia energisoivia kohtaamisia. Kukaan ei ole markkinoija syntyessä. Siksi me sparraamme ja haastamme jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen.

Tulevat tapahtumat

Kaikki tapahtumat

Jotain mielessä?

Milloin viimeksi me ollaan vaihdettu kuulumisia? Vai ollaanko kenties uusia tuttuja?

Oli asiasi sitten pieni tai suuri ja mielesi huolesta tai innosta ymmällään voit aina kääntyä meidän puoleemme. Haluaisitko ehkä päästä mukaan jakamaan omaa osaamistasi tai saamaan parhaita oppeja ja koppeja markkinoinnista oman työsi tueksi? Jätä meille ihmeessä viestiä, niin me palataan pian vastauksen ja omien kuulumistemme kera. 

Ps. MarketingPeople-verkostoon pääset myös liittymään suoraan täältä, ilman välikäsiä tai ylimääräistä soittorumbaa.